Koulutus- ja yhteisösivusto Avainaskelmin/Tmi Mia Sarvanne

AJANKOHTAISTA

21.1.2022 klo 14-16: webinaari kaikille, joita kiinnostaa nuorten ja nuorten aikuisten tilannekohtainen puhumisen vaikeus

Tutkimustietoa on vielä vähän, mutta kansainvälisillä asiantuntijoilla on jo kokemusta nuorten ja nuorten kanssa työskentelemisestä. Kerron webinaarissa mm. syksyllä 2021 järjestetyn Selective Mutism Association-kongressin sisällöstä. 

Webinaari toteutuu Zoomin kautta ja se on mahdollista katsoa myös jälkikäteen. Hinta 28e.

Lue lisää


Tulossa myös: 

25.3.2022 klo 9 -15: Kehon ja mielen vuorovaikutus puhumattomuusoireen taustalla - webinaari 


Aktiivinen ryhmätoiminta käynnistynyt syksyllä 2021 ja jatkuu keväällä 2022: 

lue lisää: 


Perustietoa valikoivasta puhumattomuudesta - verkkokurssi on myynnissä www.avainaskelmin.fi sivustolla. Kurssin sisältö sopii terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutukseksi, mutta siinä on myös paljon käytännönläheistä tietoa ja sopii siten myös vanhemmille sekä päiväkodin ja koulun työntekijöille. 

Kun lapsella on todettu tilannekohtainen puhumisen vaikeus eli valikoiva puhumattomuus, on aika miettiä, miten lasta voidaan auttaa. Puhumaton lapsi ei useinkaan ole häiriöksi päiväkotiryhmässä tai luokassa, eikä siten vaadi aikuisten erityistä huomiota. Huolta voi herättää heikko osallistuminen ryhmän toimintaan, vaikeus syödä tai hoitaa...

Koska suomenkielisiä lapsille suunnattuja kirjoja ei ole ollut, päädyin jo muutama vuosi sitten kirjoittamaan tarinan päiväkoti-ikäisille lapsille. Tyttäreni Anni Sarvanteen käsissä tarinasta syntyi kauniisti kuvitettu kirja, jonka saimme julkaistua Books on Demand - kirjapainon kautta loppukesällä 2020. Kirja löytyy BoD:n omasta kirjakaupasta ja...