Koulutus- ja yhteisösivusto Avainaskelmin on nyt pilottikäytössä!

AJANKOHTAISTA

3.12.2021 klo 9 - 15: Perustietoa valikoivasta puhumattomuudesta - webinaari, joka on suunnattu erityisesti päiväkoti-ikäisten ja pienten koululaisten kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille. 

6h Zoomin kautta toteutuva verkkokoulutus, hinta 175e 

Tulossa myös: 

21.1.2022 klo 9-15: Perustietoa valikoivasta puhumattomuudesta - webinaari, joka on suunnattu erityisesti nuorten ja aikuisten kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille

25.3.2022 klo 9 -15: Kehon ja mielen vuorovaikutus puhumattomuusoireen taustalla 

Aktiivinen ryhmätoiminta käynnistynyt syksyllä 2021: lue lisää: 

Perustietoa valikoivasta puhumattomuudesta - verkkokurssi on myynnissä www.avainaskelmin.fi sivustolla. Kurssin sisältö sopii terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutukseksi, mutta siinä on myös paljon käytännönläheistä tietoa ja sopii siten myös vanhemmille sekä päiväkodin ja koulun työntekijöille. 

Kun lapsella on todettu tilannekohtainen puhumisen vaikeus eli valikoiva puhumattomuus, on aika miettiä, miten lasta voidaan auttaa. Puhumaton lapsi ei useinkaan ole häiriöksi päiväkotiryhmässä tai luokassa, eikä siten vaadi aikuisten erityistä huomiota. Huolta voi herättää heikko osallistuminen ryhmän toimintaan, vaikeus syödä tai hoitaa...

Koska suomenkielisiä lapsille suunnattuja kirjoja ei ole ollut, päädyin jo muutama vuosi sitten kirjoittamaan tarinan päiväkoti-ikäisille lapsille. Tyttäreni Anni Sarvanteen käsissä tarinasta syntyi kauniisti kuvitettu kirja, jonka saimme julkaistua Books on Demand - kirjapainon kautta loppukesällä 2020. Kirja löytyy BoD:n omasta kirjakaupasta ja...