AJANKOHTAISTA

Kun lapsella on todettu tilannekohtainen puhumisen vaikeus eli valikoiva puhumattomuus, on aika miettiä, miten lasta voidaan auttaa. Puhumaton lapsi ei useinkaan ole häiriöksi päiväkotiryhmässä tai luokassa, eikä siten vaadi aikuisten erityistä huomiota. Huolta voi herättää heikko osallistuminen ryhmän toimintaan, vaikeus syödä tai hoitaa...

Koska suomenkielisiä lapsille suunnattuja kirjoja ei ole ollut, päädyin jo muutama vuosi sitten kirjoittamaan tarinan päiväkoti-ikäisille lapsille. Tyttäreni Anni Sarvanteen käsissä tarinasta syntyi kauniisti kuvitettu kirja, jonka saimme julkaistua Books on Demand - kirjapainon kautta loppukesällä 2020. Kirja löytyy BoD:n omasta kirjakaupasta ja...