LINKKIPOLKU

Netistä löytyy paljon englanninkielistä materiaalia valikoivasta puhumattomuudesta eli selektiivisestä mutismista. Tältä sivulta löydät joitakin linkkejä, jotka olen itse kokenut hyödyllisiksi. Toivon, että aihepiireittäin jaottelu auttaa sinua löytämään tietoa, jota juuri tällä hetkellä tarvitset.

Tarvitsisin tekstityksen, en ymmärrä englantia? 

Vinkki: ainakin osaan Youtube-videoista voi saada automaattisen suomennoksen.
Valitse ensin asetuksista tekstitykset - englanti (automaattisesti luotu).
Sen jälkeen mene uudelleen asetuksiin, valitse taas tekstitykset, ja nyt valikossa pitäisi näkyä automaattinen käännös.
Esiin tulee pitkä valikko kieliä, joista voit valita suomen tai muun toivomasi kielen! Automaattinen käännös ei aina tavoita sisältöä oikein, mutta siitäkin voi olla paljon apua. 

Mitä tarkoittaa valikoiva puhumattomuus?


Raising A Child With Selective Mutism | MY CHILD WON'T TALK

Tämä on noin tunnin mittainen BBC-dokumentti, joka kertoo kolmesta eri-ikäisestä tytöstä, joilla on valikoiva puhumattomuus. Puheterapeutti Maggie Johnson on mukana kertomassa valikoivasta puhumattomuudesta ja auttamassa lapsia ja perheitä suunnittelemaan, miten puhumisessa voitaisiin kunkin lapsen kohdalla edetä. On helpompi ymmärtää, mistä on kyse, kun on nähnyt esimerkkejä todellisesta elämästä, lasten arjesta.

 Shyness? Reluctance to speack? ASD? Or Selective Mutism?

Tällä youtube-videolla puheterapeutti Maggie Johsnon luennoi valikoivasta puhumattomuudesta. Jos sinulla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua hänen koulutuksiinsa, voit saada jonkinlaisen käsityksen aiheesta kuuntelemalla tämän tunnin mittaisen luennon. 

Lisää asiantuntijoiden luentoja ja dokumentteja: 

On olemassa useita hoitomalleja valikoivan puhumattomuuden hoitoon, mutta keskeiset elementit ovat niissä samoja. Tässä muutama muu asiantuntijan luento aiheesta:


Selective Mutism University

Psykologi Steven Kurtz on kehittänyt hoitomallin PCIT-SM: Parent-Child Interaction Therapy for Selective Mutism. Sivustolta Selective Mutism University löytyy ilmainen nettikoulutus menetelmästä, sisältäen noin puolentoista tunnin luennon valikoivasta puhumattomuudesta.

Psykologi Annie Simpson Kanadasta, luennon kesto n. 1h, luennolla puhutaan myös PCIT-SM hoitomallista. 


What is Selective Mutism?

Yhdysvaltalainen Dr Elisa Shipon-Blum on kehittänyt hoitomenetelmän S-CAT: Social Communication Anxiety Treatment. Tällä noin tunnin luennolla hän kertoo valikoivasta puhumattomuudesta ja tästä hoitomenetelmästä.

Ruth Perednik Discussing Aspects of Selective Mutism

Oman hoitomallinsa on kehittänyt myös israelilainen psykologi Ruth Perednik, tässä noin 15min haastattelu valikoivasta puhumattomuudesta.

Help Me To Speak - Selective Mutism Part 1/4

Help Me To Speak - Selective Mutism Part 2/4

Help Me To Speak - Selective Mutism Part 3/4

Help Me To Speak - Selective Mutism Part 4/4

Tämä dokumenttisarja kertoo kahdesta lapsesta, jolla on valikoiva puhumattomuus, sekä siitä, kuinka heitä yritetään auttaa. Sarjaan kuuluu neljä videota, jotka ovat 10-15 minuutin pituisia. Toiselle lapselle kokeillaan lääkettä "Prozac", jonka vaikuttava aine on fluoksetiini. Fluoksetiini kuuluu SSRI-lääkkeisiin (selektiiviisiin serotoniinin takaisinoton estäjiin), jotka ovat ensisijainen lääkehoitosuositus valikoivan puhumattomuuden hoitoon. SSRI-lääkkeistä fluoksetiinia on tutkittu eniten lapsilla. Se voi helpottaa ahdistuneisuusoireita. (3. video alkaa noin 2 minuutin kohdalla).

Selective Mutism The One Show 21/11/16

Tässä on lyhyt n. 6 minuutin dokumentti, jossa kerrotaan nuoruusikäisestä tytöstä, joka on ollut 10 vuotta puhumatta koulussa. Nuoren oireilu on vaikeutunut siten, ettei hän enää juurikaan puhu edes perheenjäsenille. Dokumentissa tytön isä järjestää kouluun koulutuksen valikoivasta puhumattomuudesta, jotta tyttöä ymmärrettäisiin paremmin, kouluttajana puheterapeutti Maggie Johnson.

Vanhemman näkökulma

Lucy Nathanson haastattelee vanhempaa, jonka lapsella on valikoiva puhumatomuus: My child doesn´t talk sometimes. An interview with a parent of a child with Selective Mutism 

Ehkä lapsi on vain ujo?

Aiheesta puhuu yhdysvaltalainen psykologi R. Lindsey Bergman videolla: 

Lapsen näkökulma

Lapsiterapeutti Lucy Nathanson on julkaissut videon, jossa lapset kertovat puhumisen vaikeudestaan: 

"I can't talk at school" - Selective Mutism Awareness: Video Featuring Children

Lapsi tarvitsee erityistä tukea vaihtaessaan luokkaa tai koulua: 

Tietoa päiväkoti- ja koulukavereille

Lapsi, joka ei puhu, saattaa hämmentää muita lapsia. Hän jää helposti ulkopuolelle ja unohtuu, jos hän ei aktiivisesti osallistu toimintaan ja leikkeihin. Lapselle syntyy helposti kaikkien mielessä rooli: "Hän on se lapsi, joka ei koskaan puhu", ja muut alkavat puhua hänen puolestaan. Häneltä saatetaan myös kysellä, miksei hän puhu tai vastaa, varsinkin, jos hän joissakin päiväkoti- tai koulutilanteissa pystyy puhumaan, joissakin ei.
Kannattaa miettiä, miten vastata toisten lasten/nuorten kysymyksiin: tärkeää on tuoda esiin, että lapsi/nuori osaa puhua ja puhuu joissakin tilanteissa, mutta ei ole vielä valmis puhumaan kaikissa tilanteissa, esim. luokassa.
Lapset tai nuoret, joilla on valikoivaa puhumattomuutta, eivät yleensä halua olla itse paikalla, kun asiasta puhutaan. Heidän kanssaan voi kuitenkin sopia, että muille luokkatovereille kerrotaan puhumisen vaikeudesta. He saattavat haluta kirjoittaa siitä itse tai tehdä videon, tai toivoa, että aikuiset tietävät, mitä kannattaa kertoa. Seuraavat videot auttavat miettimään, miten päiväkoti- tai luokkatovereille voisi asiasta kertoa:

Explaining SM: Ruth Perednik

Selective Mutism: video for children (to show to the class) by Lucy Nathanson

Selective Mutism - video for older children and teenagers to show to the class) by Lacy Nathanson

Miten tukea lasta päiväkodissa ja koulussa? 

Lapsen tai nuoren tukeminen hänen omassa arkiympäristössään on olennaista puhumisen helpottamiseksi. Miten päiväkodin ja koulun työntekijöiden kannattaisi toimia? 

The Do´s and Dont´s When Interacting with a Child with Selective Mutism. Video by Lucy Nathanson

Monissa hoito-ohjelmissa suositellaan päiväkodin tai koulun työntekijän kotikäyntiä, lapseen tutustumista hänen omassa arkiympäristössään. Joskus kotoa aloitettu tutustuminen helpottaa ja nopeuttaa puhumisen siirtymistä päiväkoti- ja kouluympäristöön merkittävästi. Tässä videossa on myös suomenkielinen tekstitys.

Why should teachers visit the child at home | Ruth Perednik

Avainhenkilö on päiväkodin tai koulun työntekijä, joka auttaa lasta puhumaan päiväkoti- tai kouluympäristössä.

Ideas for keyworkers: helping a child with selective mutism. Video by Lucy Nathanson

Lyhyt video opettajille: keskeinen sanoma: kysy vanhemmilta, millainen lapsi on kotona, pyydä näyttämään vaikka video lapsesta kotona. Pyri järjestämään kahdenkeskisiä hetkiä lapsen kanssa, siitä voi olla huomattavasti apua. 

Selective Mutism: Tips for Teachers | R. LIndsey Bergman, PhD - UCLA Cares Center

Lapsi tarvitsee erityistä tukea vaihtaessaan luokkkaa tai koulua: 

Selective Mutism: tips to manage a transition to a new class/school. Facebook Live by Lucy Nathanson

Kuinka lapsen kanssa työskennellään? 

Maggie Johnsonin materiaaleissa tällä sivustolla kerrotaan liu´uttamisesta ja muokkaamisesta. Selective Mutism University-sivustolla kerrotaan menetelmästä PCIT-SM (Parent Child Interaction Therapy for Selective Mutism) 

Liu´ uttaminen tarkoittaa sitä, että uusi ihminen otetaan vähitellen mukaan tilanteeseen, jossa lapsi on henkilön kanssa, jolle hän puhuu. Kun työskentely aloitetaan, valitaan jokin hyvin helppo puhuttava, esim. luetellaan numeroita, aakkosia, viikonpäiviä tai kuukausia. Uusi henkilö tulee pienin askelmin mukaan, ensin huoneen ulkopuolella kuunnellen, siirtyen sitten vähitellen samaan huoneeseen ja tulee lopulta mukaan luettelemaan numeroita, kirjaimia ym. Voit katsoa tästä esimerkin BBC:n dokumentista "Raising A Child With Selective Mutism/My Child Won´t Talk"  aloittaen kohdasta 15:47min - 19:31min sekä 25:25min - 26:23min.

Muokkaaminen tarkoittaa sitä, että lapsi on yhdessä henkilön kanssa, jonka kanssa hän ei puhu, ja lasta autetaan ensin tuottamaan ääntä, sitten kirjaimia, tavuja, ja lopulta puhetta. 

Lucy Nathanson on psykologi ja lapsiterapeutti, joka on käynyt useissa kansainvälisissä koulutuksissa ja työskennellyt vuosia lasten kanssa, joilla on valikoivaa puhumattomuutta. Hän toimii Lontoossa, mutta käy kouluttamassa eri puolilla maailmaa. Hän työskentelee myös netin välityksellä. Lucy Nathanson on kerännyt tietoa valikoivasta puhumattomuudesta sivustolle:  https://www.confidentchildren.co.uk

Tällä videolla lapsen haastattelu: Olivia kertoo puhumisen vaikeudesta ja sen voittamisesta: "I didn´t talk at school" - An interview with a child who had Selective Mutism

Lucy Nathanson kertoo muokkaamisesta (shaping): 

What is Shaping as an Intervention for Children with Selective Mutism? Video by Lucy Nathanson

Interventions for children with Selective Mutism - Lucy Nathanson conference speech  Luentovideo: Lucy Nathanson kertoo, kuinka hän käyttää erityismenetelmiä työskennellessään lasten kanssa. 

Selective mutism: the importance of making strategies playful & shaping. Fb Live by Lucy Nathanson Lucy Nathanson kertoo, miksi leikki ja huumori ovat tärkeä osa työskentelyä. 

How to transition from shaping to conversational speech in children with selective mutism. Lucy Nathanson kertoo, kuinka siirrytään muokkaamisesta keskustelevaan puheeseen.

Lapsi tarvitsee erityistä tukea vaihtaessaan luokkaa tai koulua: 

Selective Mutism: tips to manage a transition to a new class/school. Facebook Live by Lucy Nathanson

PCIT-SM on menetelmä, jota käytetään paljon Yhdysvalloissa. Menetelmää esitellään sivustolla Selective Mutism University. Kun työskentelyssä edetään puhumisen harjoitteluun, käytetään ensin vaihtoehtokysymyksiä: "Otatko punaisen vai sinisen kynän?" "Haluatko omena- vai appelsiinimehua?" "Haluatko koiratarran vai jonkun muunlaisen tarran?" Lapsen on helpompi vastata, kun hänelle tarjotaan vastausvaihtoendot jo valmiiksi, eikä hänen tarvitse keksiä, mitä sanoa. 

Ryhmämuotoisista hoidoista

Valikoivan puhumattomuuden hoitoon on kehitetty myös ryhmähoitomalleja. Luodaan arkea muistuttava toimintaympäristö, jossa harjoitellaan puhumista koulussa ja vapaa-ajalla muutaman päivän ajan. Vanhemmat osallistuvat hoitojaksoon. Heille on suunnattu omaa koulutusta, mutta he osallistuvat myös lasten arkitilanteiden harjoitteluun, esimerkiksi toimimalla myyjinä "kioskissa". (n. 23min.) BBC WeSpeak Documentary