Maggie Johnson

Suomenkielinen oheismateriaali

Puhumisen helpottaminen

Vapaamuotoinen työskentely ja pienten askelten ohjelmien suunnittelu

Jos lapsi ei lainkaan puhu ryhmässä, ei ole todennäköistä, että hän pystyisi ryhmätilanteessa aloittamaan puhumista. Usein tarvitaan kahdenkeskisiä hetkiä tutun aikuisen kanssa päiväkodissa tai koulussa, jotta lapsi pääsisi puhumisen alkuun. Lapsi ei silloinkaan yleensä lähde suoraan juttelemaan, vaan puhumisessa edetään pienin askelin, yksittäisistä sanoista tai vaikka lukemisesta kohti vapaampaa puhetta. 

Alla oleva tietolehtinen auttaa sinua arvioimaan, mitkä ovat lapsen tämänhetkiset puhumisvalmiudet ja mitä kohti kannattaa lähteä työskentelemään. 

Pienen lapsen ei tarvitse olla tietoinen siitä, että aikuiset yrittävät auttaa häntä puhumaan. Riittää, että aikuiset miettivät, miten voisivat järjestää lapselle tilaisuuksia tulla mukaan keskusteluun. 

Puhumista voidaan helpottaa erityismenetelmin, joita kuvataan alla olevassa tietolehtisessä. Työskentelyn voi joskus aloittaa puhe- tai toimintaterapeutti, psykologi tai muu lapsen kanssa työskentelevä terveydenhuollon ammattilainen, mutta on tärkeää, että työskentely siirretään päiväkodin tai koulun työntekijälle mahdollisimman pian. Vain päiväkodin ja koulun henkilökunnalla on päivittäinen ja riittävän tiivis kontakti lapseen, jotta häntä voidaan herkästi ja tiiviisti tukea, kun puhuminen on yleistymässä erilaisiin päiväkodin- ja koulun arkitilanteisiin. 

Uuteen luokkaan tai kouluun siirtyminen, tai opettajan vaihtuminen ovat aina isoja asioita lapselle, jolla on valikoiva puhumattomuus. Siirtymät ja muutokset kannattaa suunnitella ja toteuttaa huolella. Jos mahdollista, olisi hyvä, että uudella opettajalla olisi tietoa valikoivasta puhumattomuudesta ja siitä kuinka kannattaa kohdata puhumaton lapsi, jo ensimmäisenä koulupäivänä. 

Alla joitakin seurantalomakkeita tavoitteiden asettamisen, työskentelyn ja etenemisen seuraamisen tueksi.