Maggie Johnson

Suomenkielinen oheismateriaali

Hyvinvoinnin ja osallitumisen tukeminen


Lue, kuinka voit puhua lapselle hänen puhumisen vaikeudestaan niin, että hän kokee tulevansa ymmärretyksi ja hänen olonsa helpottuu. 

Kun sukuainen, tuttava, opettaja tai vieras ihminen kysyy lapselta jotakin, eikä lapsi pysty vastaamaan, vastaa vanhempi usein lapsen puolesta hänen oloaan helpottaakseen. "Vastaanko lapseni puolesta"-lehtisessä kerrotaan, kuinka voit olla vastaamatta lapsen puolesta ja silti auttaa häntä hankalissa tilanteissa. 

"Ylläpitävät tekijät" lehtisestä kannattaa tarkistaa, onko lapsen arjessa asioita, jotka saattaisivat ylläpitää lapsen puhumattomuutta? 

Näiden listojen avulla voi tarkistaa, toimitaanko kotona ja koulussa siten, että lapsen hyvinvoinnille ja puhumisen helpottamiselle olisi hyvät edellytykset. 

Lapsen oloa voidaan helpottaa monin tavoin sekä kotona että päiväkodissa tai koulussa, "Hyvän ympäristön luominen kotona ja koulussa" lehtisestä löydät käytännön vinkkejä arkeen. 

"Ohjeita vanhemmille" on pidempi lehtinen ja auttaa miettimään, miten vanhempana voisi tukea lasta arkitilanteissa. 

Tämän lehtisen ohjeet kannattaa huomioida heti päiväkodissa, jos lapsi on siellä puhumaton tai vähäpuheinen.

Tämä lehtinen on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, joilla on tilannekohtaista puhumisen vaikeutta.