KYSELYLOMAKKEITA

Valikoivan puhumattomuuden arvioimiseksi on kehitetty kyselylomakkeita, joista on suomennettu FSSM-kyselylomakkeet sekä SMQ/SSQ. 

SMQ-lomakkeen on kehittänyt yhdysvaltalainen Ph.D. R. Lindsey Bergman,

FSSQ-lomakkeet ovat kehittäneet saksalaiset Dr. Angelika Gensthaler ja prof. Dr. Chirstina Schwenck (ks. tarkemmin käsikirja)

Lomakkeiden kopiointi, käyttö ja jakaminen kolmansille osapuolille on sallittua hoidolliseen ja diagnostiseen käyttöön. Lomakkeita voi käyttää myös tieteelliseen tutkimukseen, tällöin pyydetään olemaan yhteydessä lomakkeiden kehittäjiin. 

Kaikki kaupallinen käyttö ja/tai mainostaminen on kielletty. 

FSSM-lomakeet

FSSM-lomakkeita on kolmelle ikäryhmälle. Lomake sisältää diagnostisen osion sekä puhekäyttäytymistä eri tilanteissa kartoittavat osiot. 

On hyvä huomioida, että diagnoosi tehdään aina kokonaisvaltaisen kliinisen arvion perusteella, ei pelkästään lomakkeiden pohjalta. 

Lisätietoa ja käännöksiä löydät täältä

SMQ ja SSQ

SMQ-lomaketta on käytetty paljon valikoivasta puhumattomuudesta tehdyissä tutkimuksissa. Lapsella on sitä enemmän oireita, mitä vähemmän pisteitä lomakkeesta tulee. Diagnostista raja-arvoa ei ole tämän lomakkeen osalta määritetty. SSQ on osa SMQ-lomaketta ja kartoittaa puhumista koulussa, sen voi antaa opettajalle täytettäväksi. Tietoa tekijästä löydät täältä

SMQ on käännetty myös ruotsiksi, tässä linkki käännökseen: