MIA SARVANNE

Olen helsinkiläinen -69 syntynyt lastenpsykiatri ja kuvataidepsykoterapeutti, 
Olen kohdannut työssäni lapsia, joilla on valikoivaa puhumattomuutta, jo erikoistumisaikana. Tietoa valikoivan puhumattomuuden hoidosta oli käytettävissäni tuolloin vielä niukasti. Kun kuulin, että puheterapeutti Maggie Johnson oli tulossa Suomeen kouluttamaan Tampeereelle 2015, päätin osallistua koulutukseen, jotta saisin lisää eväitä näiden lasten auttamiseksi. Koulutus oli hyvin käytännönläheinen ja antoisa. Osallistuin hänen koulutukseensa myös Helsingissä 2016 ja 2018 koulutukseen osallistuin suomentamalla materiaaleja, jotka löydät tältä sivustolta. 
Olen tutustunut myös aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, tieteellisiin artikkeleihin, nettisivustoihin sekä youtube-videoihin. Lokakuussa 2019 osallistuin myös Yhdysvalloissa Las Vegasissa järjestettyyn kaksipäiväiseen kongressiin, jonka järjesti kansainvälisesti suurin valikovaan puhumattomuuteen keskittynyt järjestö SMA (Selective Mutism Association). 

Minua on jo pidempään kiinnostanut myös neurotiede, ihmisen mielen ja kehon välinen tiivis vuorovaikutus, ja olen perehtynyt siihen liittyvään kirjallisuuteen. Valikoivaa puhumattomuutta ei ole vielä juuri tutkittu neurotieteen näkökulmasta. Toivottavasti saamme jatkossa siltäkin osin lisää tietoa ja ymmärrystä tilannekohtaisesta puhumisen vaikeudesta. 

Löydät käyttämistäni lähdemateriaaleista tarkemmin tietoa Lähteet- osiosta.